SuaraKawan.com

Tag : Benteng Terakhir Kertajaya

Bab 2 Sampai Jumpa, Ken Arok!

Sampai Jumpa, Ken Arok! 16

Ki Banjar Asman
 Toh Kuning berkeinginan sangat kuat. Ia memilih padepokan terbaik dengan guru terbaik dan Toh Kuning adalah murid terbaik Begawan Purna Bidaran. Dalam pikiran awalnya, mengajak...
Bab 2 Sampai Jumpa, Ken Arok!

Sampai Jumpa, Ken Arok! 15

Ki Banjar Asman
“Mahendra,” kata seseorang yang melayang jungkir balik di atas kepala para prajurit Kediri. “Kakang Mahesa,” sambut Mahendara saat berpaling pada orang yang kini berdiri di...
Bab 2 Sampai Jumpa, Ken Arok!

Sampai Jumpa, Ken Arok! 14

Ki Banjar Asman
Toh Kuning terkejut ketika merasakan rasa pedih yang menembus kain bajunya. Ia sebenarnya telah mengukur kekuatan ilmu Mahendra tetapi tidak mengira sambaran angin tendangan Mahendra...
Bab 2 Sampai Jumpa, Ken Arok!

Sampai Jumpa, Ken Arok! 12

Ki Banjar Asman
Sebagai pemuda yang belajar olah kanuragan dan mempunyai wawasan cukup, Ken Arok telah sedikit banyak tahu mengenai aliran-aliran besar kanuragan yang tersebar di Kediri maka...
Bab 2 Sampai Jumpa, Ken Arok!

Sampai Jumpa, Ken Arok! 2

Ki Banjar Asman
Sepeninggal kedua anak muda yang mengajaknya untuk menghadang Mahendra, Ki Ranu Welang melangkah menuju halaman belakang rumahnya. Di atas halaman itu, berdiri sebuah rumah panggung...