Hakekat Kedudukan Manusia Adalah Sama

Tidak ada komentar 6 views

Oleh: M Zulfi Azwan.

Menumbuhkan kesadaran untuk memelihara persaudaraan serta menjauhkan diri dari perpecahan merupakan realisasi pengakuan bahwa pada hakekatnya kedudukan manusia adalah sama di hadapan Allah. Sama kedudukannya sebagai hamba sesuai tugas dan pekerjaan masing-masing.

Allah mengembalikan ke dasar keturunan manusia kepada dua orang nenek moyang. Yaitu Adam dan Hawa, karena Allah hendak menjadikan tempat bertemu yang kokoh dari keakraban hubungan ukhuwah atau persaudaraan seluruh anak manusia. Tidak ada pembedaan di antara hamba Allah, tiadalah seseorang yang lebih mulia dari yang lain, kecuali ketaqwaan mereka kepada Allah.

Allah SWT berfirman, artinya :

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dn seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di anatar kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Al-Hujarat : 13)

Sumber : Amanah Surabaya-AS

 

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Hakekat Kedudukan Manusia Adalah Sama"